مرکز آموزشی درمانی مطهری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

دانشگاه علوم پزشکی جهرم با یک تور از فضای دانشگاه همراه شما هست

دانشگاه علوم پزشکی جهرم با یک تور از فضای دانشگاه همراه شما هست

دانشگاه علوم پزشکی جهرم با یک تور از فضای دانشگاه همراه شما هست

اطلاعیه ها

مشاهده همه اطلاعیه های عمومی

مشاهده همه اطلاعیه های عمومی

اخبار دانشگاه

تازه ترین اخبار دانشگاه ما

برگزاری روز علوم ازمایشگاهی در بیمارستان استاد مطهری
روز علوم آزمایشگاهی

برگزاری روز علوم ازمایشگاهی در بیمارستان استاد مطهری

برگزاری جشن سال نو در بیمارستان استاد مطهری
جشن سال نو

برگزاری جشن سال نو در بیمارستان استاد مطهری

تبریک روز مهندس
روز مهندس مبارک

تبریک روز مهندس

بازدید از پانسون
بازدید از پانسون ها

بازدید از پانسون

اختتامیه جشنواره ایمنی بیمار
جشنواره

اختتامیه جشنواره ایمنی بیمار

تبریک موفقیت به همکار
تبریک

تبریک موفقیت به همکار

انتخابات نظام پرستاری
انتخابات

انتخابات نظام پرستاری

از کارکنان نمونه و برتر دانشگاه تجلیل شد
تقدیر

از کارکنان نمونه و برتر دانشگاه تجلیل شد

اخبار چندرسانه ای

از کارکنان نمونه و برتر دانشگاه تجلیل شد

از کارکنان نمونه و برتر دانشگاه تجلیل شد

عکس

درمانگاه بیمارستان پیمانیه مراجعه کنید

ویدئو

برای ویزیت متخصصین عفونی، به کلینیک هنری

صوت

رویدادها

بیمارستان استاد مطهری منتخب رعایت بهداشت دست و کنترل عفونت در سطح دانشگاه شد

روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای

روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای

روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای

خدمات دانشگاه

معرفی خدمات دانشگاه

صفحه علم سنجی

انتصابات

پرتال جامع شهدای دانشجو

سامانه پژوهان

رزرو اینترنتی نوبت

سامانه کتب دانشگاه

صفحه علم سنجی

صفحه علم سنجی

صفحه علم سنجی

تنظیمات قالب