۱۴۰۲ سه شنبه ۱۶ خرداد
تاريخچه بيمارستان


بنام حضرت دوست

مركز آموزشي درماني  استاد مطهري جهرم درسال 1352بنانهاده شد.اين مركز درآغاز كاربه عنوان يك مركز درمانگاهي ونيز با خدمات زايشگاه شروع به كار نموده است.پيش ازانقلاب اين مركزبه عنوان بيمارستان امدادي شيروخورشيد مشغول به كاربود كه با پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي به بيمارستان استاد مطهري تغيير نام داد

برتارك درخشان اين بيمارستان افتخارآفرينيهاي گسترده اي ثبت شده است ،ازپذيرايي مجروحان گرانقدر مبارزات انقلاب تا مراقبت از مجروحان دفاع مقدس و همچنين حضور تني چند از جانبازان و آزادگان جنگ تحميلي كه هم اكنون نيز در اين مركز در حال خدمت رساني به مردم مي باشند.

مركز آموزشي درماني پژوهشي  استاد مطهري جهرم مؤسسه اي دولتي است كه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي جهرم فعاليت خودرا انجام مي دهد
اين مجموعه  درسه بخش

درمان

آموزش وپژوهش

و

 

ارايه خدمات بهداشتي درماني فعاليت مي كند


بناي كاركرد اين مركز برخدمت به مردم نهاده شده است.

از ارايه خدمات سرپايي تا خدمات  تخصصي وفوق تخصصي همه رابر مبناي بهترين الگوهاي موجودمانندمدلهاي  كيفي واستانداردهاي اعتباربخشي والگوهاي نظام مند مورد تاييد وزارت بهداشت .

 

اين مركز مفتخر به دريافت لوح بيمارستان دوستدار مادر و همچنين بيمارستان دوستدار كودك مي باشد


گيرندگان خدمت در  اين بيمارستان دروهله اول بيماران نيازمندي هستند كه علاوه بر محدوده شهرستان جهرم  از ساير شهرها و استانهاي همجوار نيز به اين مركز مراجعه مي كنند.

و در كل اهل هردياري وازهرآب وخاكي كه باشند مي توانندنيازهاي درمانيشان رادراين مركز به كيفيت عالي وباتعرفه دولتي دريافت دارند

همچنين دانش پژوهاني كه منابع علمي واساتيداين مركزرابراي ارتقاي دانش خود برگزيده اند مي توانند ازتوان علمي اين مركز بهره مند شوند.
مركز آموزشي درماني  استاد مطهري ،خود را مسؤل تأمين سلامت جامعه مي داند وبا تمام نيرو و امكانات ، و با بهره گيري از سرمايه ها ي عظيمش نظير تخصص وانديشه علمي ومعنوي پزشكان ،پرستاران وكاركنان صادق و زحمتكش در مسير پيشرفت ايران عزيز از هيچ كوششي دريغ نخواهد ورزيد.

 

...

 


تاریخ :
1398/07/09
تعداد بازدید:
6187
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal