۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
مدير بيمارستان

 

 

تصوير

معرفي

 

http://jums.ac.ir/Dorsapax/userfiles/image/115/ranjbar.jpg

نام و نام خانوادگي: حميد رضا رنجبر

سمت: مدير داخلي بيمارستان

تلفن مستقيم: 54343536 – 071

 

سوابق

 

مدرك تحصيلي :كارشناس ارشد پرستاري

سابقه مديريت :

·         مسئول بخش داخلي بيمارستان پيمانيه به مدت 3 سال از سال 80 تا 83

·         سوپروايزر آموزشي  بيمارستان استاد مطهري از سال 83 تا  84

·         مترون بيمارستان استاد مطهري از سال 84 تا 87

·         جانشين مدير كلينيك هنري و سوپروايزر87تا89

·         مترون بيمارستان استاد مطهري از سال 89 تا 92به مدت 3 سال

·         سوپروايزر بالين بيمارستان استاد مطهري از سال 92 به مدت 95 سال

·         مدير خدمات پرستاري دانشگاه درسال 95

·         مسئول كميته كيفي بيمارستان- مسئول كميته پيشنهادات بيمارستان- مسئول تيم نظارت بر اجراي طرح تحول در معاونت درمان

 

 

افتخارات :

 

·         پرستار نمونه كشوري منتخب از طرف دفتر پرستاري

·         پرستار نمونه بيمارستان

 

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/08/15
تعداد بازدید:
2655
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal