۱۳۹۸ دوشنبه ۱۸ آذر
شرح وظايف كارشناس هماهنگ كننده

شرح وظايف كارشناس هماهنگ كننده  ايمني بيمار در بيمارستان

1-     عضويت و حضور فعال در كليه كميته هاي بيمارستان ( حضور جنابعالي  در 14 كميته اصلي و در 10 زير كميته الزامي و تنها 4 كميته اصلي بنا به ضرورت مي باشد.)

2-     عضويت در تيم ايمني بيمار بيمارستان و حضور در بازديدهاي ماهيانه تيم ايمني

3-     نظارت ميداني بر رعايت اصول ايمني بيمار در بخشهاي باليني.

4-     جمع آوري و ارائه راهنمائي ها و آموزشهاي لازم به كاركنان در خصوص فرم گزارش خطاها

5-     همكاري در  تدوين مطالب آموزشي  و تشكيل سمينار و جلسات بخشها براي اشتراك گذاري آموخته ها

6-     پايش و اندازه گيري شاخص هاي ايمني و تحليل نتايج

7-     تيم مديريت اجرايي  را در بازديدهاي ايمني بيمار كه به منظور ارتقاي فرهنگ ايمني بيمارو شناسايي خطرات موجود در سيستم و اعمال مداخله جهت ارتقاي فرصت هاي بهبود انجام مي شود همراهي نمائيد.

8-     تقويم بازديد منظم و مدون مديريتي با موضوع ارتقاي فرهنگ ايمني را تنظيم و با مشاركت كنندگان هماهنگي كرده و به بخشها كتبا اطلاع رساني نمائيد.

9-     بازخوردهاي فردي نتايج بازديدهاي فوق را به افراد مورد نظر بطور شفاهي و در صورت لزوم كتبي ارائه نمائيد.

10- گزارش بازديدها را در جلسات كميته هاي مرتبط مطرح نمائيد.

11- نتايج جلسات كميته هاي مرتبط را با همكاري كارشناس بهبود كيفيت در جلسات تيم مديريت اجرائي مطرح و تا حصول نتيجه پيگيري نمائبد.

12- تدوين روش اجرايي" نحوه گزارش دهي همگاني خطاهاي پزشكي بدون ترس از سرزنش و تنبيه" با همكاري مسئول ايمني بيمار

13- تدوين روش اجرايي" ارزيابي پيشگيرانه خطاهاي پزشكي" با مشاركت مسئول ايمني بيمار

14- نظارت بر اجراي اقدامات اصلاحي/ پيشگيرانه/ برنامه بهبود كيفيت ناشي از ارزيابي شاخص هاي ايمني بيمار

 

 

سطح پاسخگوئي كارشناس هماهنگ كننده  ايمني بيمار در بيمارستان

كارشناس هماهنگ كننده ايمني بيمار متمركز برنامه هاي ايمني بيمار بوده و اقدامات خود را با هماهنگي مسئول فني /ايمني بيمارستان انجام ميدهد.

                 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1397/01/07
تعداد بازدید:
1222
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal