۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور
دومين «نشست هم انديشي فعالان اقتصاد دانش بنيان و نوآوري» برگزار مي‌شود
دومين «نشست هم انديشي فعالان اقتصاد دانش بنيان و نوآوري» با محوريت مسائل مالياتي شركتهاي دانش بنيان از سوي امور شركتهاي دانش بنيان و ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوري و اقتصاد دانش بنيان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري برگزار مي شود.

دومين «نشست هم انديشي فعالان اقتصاد دانش بنيان و نوآوري» با محوريت مسائل مالياتي شركتهاي دانش بنيان از سوي امور شركتهاي دانش بنيان و ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوري و اقتصاد دانش بنيان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري برگزار مي شود.

به گزارش مركز روابط عمومي و اطلاع رساني معاونت علمي و فناوري رييس جمهور، پرويز كرمي دبير ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوري و اقتصاد دانش بنيان درباره برگزاري سلسله نشست هاي هم‌انديشي فعالان اقتصاد دانش بنيان و نوآوري، اظهار كرد: با توجه به اهميت فرهنگسازي و ترويج اقتصاد دانش بنيان و تبيين فعاليت ها و اهداف معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در اين حوزه و متعاقب برگزاري نخستين نشست هم انديشي فعالان اقتصاد دانش بنيان و نوآوري كه با حضور رييس محترم جمهوري اسلامي ايران برگزار شد، دومين دوره اين نشست را نيز در ماه جاري برپا خواهد كرد.

وي با اشاره به اعطاي معافيت هاي مالياتي به شركتهاي دانش بنيان در سال مالي 1392 و 1393 افزود: اجراي  معافيتهاي مالياتي «قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوريها و اختراعات» از سوي معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور و با همكاري سازمان امور مالياتي كشور در حال پيگيري است؛ به طوري كه براي سال مالي 1392، تعداد 40 شركت  و در سال  مالي 1393، تعداد 1290 شركت مشمول استفاده از معافيتهاي مالياتي ماده (3) قانون شده اند.

مشاور معاون علمي و فناوري رييس جمهوري افزود: همچنين  اجراي معافيتهاي مالياتي ماده (9) قانون مبني بر معافيت مالياتي واحدهاي پژوهشي، فناوري و مهندسي مستقر در پاركهاي علم و فناوري نيز در سالهاي گذشته با پيگيري معاونت علمي و مساعدت سازمان امور مالياتي اجرايي شده است.

پرويز كرمي همچنين گفت: ممكن است برخي شركتهاي دانش بنيان سوالات و ابهاماتي در خصوص نحوه استفاده از اين معافيت ها يا ساير قوانين و ضوابط مالياتي داشته باشند؛ لذا معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در نظر دارد دومين «نشست هم انديشي فعالان اقتصاد دانش بنيان و نوآوري» را با محوريت مسائل مالياتي شركتهاي دانش بنيان و با حضور مسوولان سازمان امور مالياتي و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري برگزار كند.

دبير ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوري و اقتصاد دانش بنيان معاونت علمي، با تقدير از همكاري مناسب سازمان امور مالياتي و امور شركت هاي دانش بنيان معاونت علمي در اجراي اين معافيتها افزود: در اين نشست علاوه بر مديران ارشد معاونت علمي و فناوري، مديران ارشد سازمان امور مالياتي نيز حضور دارند و علاوه بر تبيين و تشريح فرايندهاي اعطاي معافيت ها و ساير ضوابط مرتبط، درباره ابهامات و سوالات احتمالي شركتها توضيحاتي ارايه خواهند داد.

وي همچنين، اهم موضوعات اين همايش را «معرفي ساز و كار اعطاي معافيت مالياتي» و «پرسش و پاسخ درباره ساز و كارها و نحوه رسيدگي شركت هاي دانش بنيان بيان كرد.

پرويز كرمي در پايان ابراز كرد: اين نشست در روز دوشنبه 17 اسفند ماه 1394 ساعت 8:30 تا 12 در سالن خليج فارس پژوهشگاه نيرو برگزار مي شود و حضور براي كليه فعالان شركت هاي دانش بنيان رايگان خواهد بود و متقاضيان براي ثبت نام در اين جلسه لازم است در سامانه ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوري و اقتصاد دانش بنيان به وبسايت هاي daneshbonyan.ir ، farhang.isti.ir و يا ايميل info@daneshbonyan.ir ثبت نام كنند. علاقه مندان همچنين براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانند با شماره تلفن 83533030 تماس بگيرند.


دومين «نشست هم انديشي فعالان اقتصاد دانش بنيان و نوآوري» با محوريت مسائل مالياتي شركتهاي دانش بنيان از سوي امور شركتهاي دانش بنيان و ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوري و اقتصاد دانش بنيان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري برگزار مي شود.

به گزارش مركز روابط عمومي و اطلاع رساني معاونت علمي و فناوري رييس جمهور، پرويز كرمي دبير ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوري و اقتصاد دانش بنيان درباره برگزاري سلسله نشست هاي هم‌انديشي فعالان اقتصاد دانش بنيان و نوآوري، اظهار كرد: با توجه به اهميت فرهنگسازي و ترويج اقتصاد دانش بنيان و تبيين فعاليت ها و اهداف معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در اين حوزه و متعاقب برگزاري نخستين نشست هم انديشي فعالان اقتصاد دانش بنيان و نوآوري كه با حضور رييس محترم جمهوري اسلامي ايران برگزار شد، دومين دوره اين نشست را نيز در ماه جاري برپا خواهد كرد.

وي با اشاره به اعطاي معافيت هاي مالياتي به شركتهاي دانش بنيان در سال مالي 1392 و 1393 افزود: اجراي  معافيتهاي مالياتي «قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوريها و اختراعات» از سوي معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور و با همكاري سازمان امور مالياتي كشور در حال پيگيري است؛ به طوري كه براي سال مالي 1392، تعداد 40 شركت  و در سال  مالي 1393، تعداد 1290 شركت مشمول استفاده از معافيتهاي مالياتي ماده (3) قانون شده اند.

مشاور معاون علمي و فناوري رييس جمهوري افزود: همچنين  اجراي معافيتهاي مالياتي ماده (9) قانون مبني بر معافيت مالياتي واحدهاي پژوهشي، فناوري و مهندسي مستقر در پاركهاي علم و فناوري نيز در سالهاي گذشته با پيگيري معاونت علمي و مساعدت سازمان امور مالياتي اجرايي شده است.

پرويز كرمي همچنين گفت: ممكن است برخي شركتهاي دانش بنيان سوالات و ابهاماتي در خصوص نحوه استفاده از اين معافيت ها يا ساير قوانين و ضوابط مالياتي داشته باشند؛ لذا معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در نظر دارد دومين «نشست هم انديشي فعالان اقتصاد دانش بنيان و نوآوري» را با محوريت مسائل مالياتي شركتهاي دانش بنيان و با حضور مسوولان سازمان امور مالياتي و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري برگزار كند.

دبير ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوري و اقتصاد دانش بنيان معاونت علمي، با تقدير از همكاري مناسب سازمان امور مالياتي و امور شركت هاي دانش بنيان معاونت علمي در اجراي اين معافيتها افزود: در اين نشست علاوه بر مديران ارشد معاونت علمي و فناوري، مديران ارشد سازمان امور مالياتي نيز حضور دارند و علاوه بر تبيين و تشريح فرايندهاي اعطاي معافيت ها و ساير ضوابط مرتبط، درباره ابهامات و سوالات احتمالي شركتها توضيحاتي ارايه خواهند داد.

وي همچنين، اهم موضوعات اين همايش را «معرفي ساز و كار اعطاي معافيت مالياتي» و «پرسش و پاسخ درباره ساز و كارها و نحوه رسيدگي شركت هاي دانش بنيان بيان كرد.

پرويز كرمي در پايان ابراز كرد: اين نشست در روز دوشنبه 17 اسفند ماه 1394 ساعت 8:30 تا 12 در سالن خليج فارس پژوهشگاه نيرو برگزار مي شود و حضور براي كليه فعالان شركت هاي دانش بنيان رايگان خواهد بود و متقاضيان براي ثبت نام در اين جلسه لازم است در سامانه ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوري و اقتصاد دانش بنيان به وبسايت هاي daneshbonyan.ir ، farhang.isti.ir و يا ايميل info@daneshbonyan.ir ثبت نام كنند. علاقه مندان همچنين براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانند با شماره تلفن 83533030 تماس بگيرند.

تاریخ:
1394/12/05
تعداد بازدید:
2024
منبع:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal